Marketing

Warren Buffet từng nói với Forbes: Có một khoản đầu tư xứng đáng thay thế tất cả những đầu tư khác, đó là đầu tư vào chính bạn. Rõ ràng, đây là lời khuyên tuyệt vời cho tất cả doanh nhân được chia sẻ bởi nhà đầu tư nổi tiếng thế giới.

Bài thể hiện quan điểm của ông Graham Page, Giám đốc Điều hành mảng Offer & Innovation tại Kantar.

Ngày nay, các doanh nghiệp tập trung vào khai thác ý nghĩa xã hội nhằm tăng kết nối với khách hàng và đẩy mạnh doanh số. Mặc dù vậy, những phân tích của chúng tôi cho thấy nhiều thương hiệu chưa khai thác hiệu quả tiềm năng thực sự của mình. Chìa khóa nằm ở cách họ truyền thông tới người tiêu dùng.

Quan Tâm Cao