Quản Trị

Còn hai tháng nữa là chúng ta bước qua năm 2019, một năm được nhiều chuyên gia cho rằng kinh tế thế giới sẽ có những biến động mạnh do sự lan tỏa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những bất ổn tiềm tàng bởi bóng đen của một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai siêu cường Mỹ - Trung. Thời đại ngày nay, với Internet và mạng xã hôi. thông tin trở thành “ thế giới phẳng” mà những nhà kinh doanh nắm bắt nhanh nhất thông tin và bối cảnh nền tảng của thông tin sẽ có lợi thế khi hoạch định chiến lược và ra những quyết định kinh doanh.

Quan Tâm Cao