• Robert Schuller

  "Bạn sẽ dám làm điều gì vĩ đại nếu bạn biết bạn không thể thất bại?"

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến
 • Bởi Thu Pham Bật 23 08 2016
  [I]Từ năm 1997 đến nay, Vinamilk vẫn tiếp tục xuất khẩu với giá trị khoảng [U][B]300 triệu USD mỗi tháng[/B][/U], tăng trưởng trên 2 con số...[/I]
  Trong clip, Ms Liên phát biểu 300 triệu USD [B][U]mỗi năm[/U][/B]. Trong bài lại ghi [U][B]mỗi tháng[/B]...
 • Bởi Khách-1 Bật 22 08 2016
  Nếu bạn không có tiền đê thuê người khác làm nghiên cứu thị trường, thì bạn phải chịu khó mà tự làm lấy thôi.
  Không phải ai cũng có đủ tiền để thuê dịch vụ nghiên cứu thị trường đâu bạn à. Hầu hết doanh nghiệp Vừa-và-Nhỏ là họ tự làm lấy hết đấy. Phải...
 • Bởi nguyễn ngọc sơn Bật 19 08 2016
  Xin tác giả chỉ cho: nếu ko có kinh phí để nghiên cứu thị trường thì phải làm gì để làm tốt việc buôn bán? Cảm ơn