Tin Thương Hiệu

Động thái chuyển nhượng của kem Fanny diễn ra khi các lệnh nới lỏng giãn cách sau làn sóng COVID-19 lần thứ 4 bắt đầu được thực hiện, một lần nữa cho thấy sự “đuối sức” của các doanh nghiệp ngành F&B, ngay cả những doanh nghiệp lớn, có tiềm lực về tài chính.

Công ty TNHH Siêu Thị Sống Khoẻ (STSK) vừa khai trương cửa hàng nhà thuốc đầu tiên với thương hiệu nhà thuốc Vivita, mở đầu cho việc tham gia thị trường phát triển chuỗi nhà thuốc.

Doanh thu giảm mạnh do ảnh hưởng từ Nghị định 100 cùng sự bùng phát của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kiểm soát chặt chẽ chi phí giúp lợi nhuận cả năm đạt 4.937 tỷ LNST, chỉ giảm 8% so với năm 2019.