kỹ năng thương hiệu

 • Ý nghĩa tên thương hiệu của Nike, Fanta, Nivea hay Samsung

  Infographic dưới đây đã thu thập câu chuyện đằng sau cái tên của 35 thương hiệu nổi tiếng, như Cadillac, Toyota, Nike, Samsung..

 • Ý nghĩa thương hiệu: Kim chỉ nam định hướng kinh doanh

  Nếu như các chiến dịch truyền thông có thể thay đổi, bản thân sản phẩm thay đổi thì ý nghĩa thương hiệu dường như là bất biến và luôn gắn chặt với thương hiệu.

 • Ý tưởng quảng cáo - Doping cho người tiêu dùng

  Nhiều người, nhất là trẻ em, không thể rời mắt khỏi tivi trong các chương trình quảng cáo. Slogan của các thương hiệu, các bài hát viết riêng, các thông điệp của nhiều quảng cáo ngay lập tức trở

  ...
 • Yêu cầu truyền thông để sáng tạo logo hiệu quả

   

  Ở bài viết trước, trong

  ...
 • Yếu tố tạo một slogan hay

  Một slogan thành công sẽ luôn cũng được coi là một "tác phẩm" xuất chúng. Nó không chỉ góp phần làm rạng danh những thương hiệu lớn mà nó còn mang trong mình các giá trị ngôn ngữ điển hình.