5 điều cần thấu hiểu về kênh thương mại truyền thống

209 Downloads

Nhìn chung, việc hiểu người tiêu dùng luôn là điều quan trọng đối với nhà sản xuất để có được thành công. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cụ thể hơn là đối với kênh bán hàng truyền thống, các nhà sản xuất cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhà bán lẻ - đối tượng thường bị các nhà tiếp thị/quản lý nhãn hàng xem nhẹ và/hoặc bỏ qua; theo báo cáo mới nhất của Nielsen – công ty đo lường hiệu suất toàn cầu: Người mua hàng hay nhà bán lẻ - Cần tập trung vào ai tại điểm bán?

Cũng trong báo cáo về kênh bán hàng truyền thống này, Nielsen đã chỉ ra 5 điểm nổi bật của các cửa hàng truyền thống của mà các nhà sản xuất cần phải chú ý xem xét đến.

Tên tập tin: TraditionalTrade_Shoppers_vs_Retailers.pdf
Dung lượng: 1.08 MB
Loại tập tin: application/pdf
Hits: 3487 Hits
Download: 209 times
Ngày tạo: 12-04-2016
Ngày cập nhật: 12-04-2016