Glossary of terms used on this site

Giải thích các thuật ngữ chuyên môn trên trang web marketingchienluoc.com.

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
lợi ích cảm xúc

Khác với lợi ích chức năng vốn là những lợi ích cơ bản của sản phẩm, lợi ích cảm xúc là loại lợi ích mà nhiều khách hàng tìm kiếm và chịu trả giá cao để có được. Chính vì là lợi ích vô hình nên lợi ích này khó tạo ra hơn.

Author - Super User
Lượt đọc - 257
Synonyms - lợi ích vô hình
lợi ích chức năng

Lợi ích chức năng, còn được gọi là lợi ích lý tính, là những lợi ích, giá trị mà các tính năng của sản phẩm mang lại cho khách hàng, người tiêu dùng. Lợi ích chức năng thường dễ nhận thấy hơn so với lợi ích cảm xúc hay còn gọi là lợi ích vô hình của sản phẩm.

Author - Super User
Lượt đọc - 299
Synonyms - functional benefit,lợi ích lý tính