Chiến Lược Thương Hiệu

Ý nghĩa thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp trả lời được các câu hỏi “Họ là ai? Bắt đầu với mục đích gì? Điều gì sẽ khiến sản phẩm của họ khác biệt so với đối thủ”, để từ đó vạch ra chiến lược kinh doanh đúng đắn và hiệu quả hơn.

Không chỉ bó hẹp trong những chiến dịch quảng cáo tính năng sản phẩm thường thấy, chiến dịch “New me, Discover – Khám phá chất riêng” của Yamaha đã khéo léo khai thác yếu tố cảm xúc và tận dụng tối đa các kênh để tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu.

Theo kế hoạch, MWG đang bố trí diện tích 20-30m2 cho nhà thuốc và ngay lập tức có lượng khách tốt 100-150 hoá đơn/ngày và doanh thu khoảng 200-300 triệu đồng/tháng. Dự kiến, với các cửa hàng Bách hoá Xanh lưu lượng khách lớn 1.000 người/ngày có thể triển khai đặt nhà thuốc An Khang là 100 người.

“Cộng sinh trong thời đại có nhiều biến động như hiện nay không chỉ giúp cho các agency phát triển cùng nhau, mà còn giúp thương hiệu quản lý chiến dịch cũng như chiến lược tốt hơn.”

“Tinh thần trong 1-2 năm tới của chúng tôi là sẽ sống chung với lũ, nước có thể lên và rút như thủy triều. Rõ ràng MWG không kiểm soát được thủy triều lên xuống ra sao mà chỉ có thể đặt vấn đề làm thế nào để giữ hiệu quả”.