Chiến Lược

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những hướng đi khác nhau dưới tác động không đồng đều của đại dịch COVID-19. Với 5 hướng đi dưới đây, doanh nghiệp có thể áp dụng ngay hoặc điều chỉnh sao cho phù hợp với từng giai đoạn mà doanh nghiệp sẽ trải qua trong đại dịch.

Vận hành nhà hàng vốn tiêu tốn khá nhiều loại chi phí: mặt bằng, nhân viên, nguyên vật liệu, cơ sở vật chất,... Chính vì vậy, kinh phí dành cho marketing của các nhà hàng thường khá eo hẹp so với những ngành hàng khác. Vậy làm cách nào để nhà hàng của bạn vẫn được nhiều người biết đến nhưng vẫn hiệu quả về mặt kinh tế?

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi hành trình mua hàng trong năm 2021 của người Đông Nam Á, xác định lại cách người tiêu dùng khám phá, mua sắm và thanh toán. Các kênh trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn ở mỗi bước trong hành trình của người tiêu dùng.

Quan Tâm Cao