Cộng Đồng

Theo Deal Street Asia, Go2Joy, ứng dụng đặt phòng theo giờ, đã trở thành cái tên mới nhất cho danh sách hạt giống “kỳ lân” của giới Startup Việt qua việc kêu gọi hơn 3 triệu USD từ các Quỹ Đầu Tư: STIC Ventures, Wonik Investment Partners, Wadiz Platform và KB Investment.

Quan Tâm Cao