2010191101Tuy nhiên, theo Karen Winterich, khoa tiếp thị của trường Penn State Smeal Colleage of Business, những logo kiểu tròn thường dễ hấp dẫn khách hàng phương đông hơn. “Nếu Starbucks muốn phát triển tiếp ở những thị trường này, logo mới sẽ đưa họ đến gần với khách hàng hơn.”

Add a comment

201017162849Khái niệm vòng đời không chỉ được áp dụng trong khoa học mà còn sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Cũng giống như một con người trải qua các giai đoạn của sự sống là sinh ra, lớn lên, trưởng thành và mất đi thì các lĩnh vực kinh doanh cũng đi qua các giai đoạn tương tự.

Add a comment