Nhà thần kinh học Donald Calne có nói "Khác nhau cơ bản giữa cảm xúc và lý trí là cảm xúc dẫn đến hành động, còn lý trí chỉ dẫn đến các kết luận".

Trong thế giới thương hiệu, The North Face trở nên đặc biệt vì sức hấp dẫn từ chính ẩn ý trong tên thương hiệu. The North Face là cái tên rất trìu tượng và khó hiểu đối với kẻ ngoại đạo, nhưng ẩn ý trong nó đã giúp thương hiệu này có được bí quyết thành công quan trọng nhất. Đó là không phải đưa thương hiệu đến với khách hàng mà khiến cho khách hàng tìm đến thương hiệu.

Hãy hỏi bất cứ kiến trúc sư nào và họ sẽ cho bạn biết khía cạnh quan trọng nhất của một thiết kế không phải là cấu trúc mà chính là nền móng. Nếu bạn sắp sửa sáng tạo một thương hiệu bền vững, bạn cần phải xây dựng giá trị của nó trên một nền móng vững chắc.