Sau khi hỗ trợ video chiều dọc trên ứng dụng YouTube cho iOS và Android, YouTube đã bắt đầu hỗ trợ các video với tỷ lệ khác nhau trên nền tảng web nhằm đem tới trải nghiệm xem video tốt nhất cho người xem.

Điều làm cho branding 4.0 khác với cách làm trước đây chính là thương hiệu được coi như một con người có suy nghĩ & cảm xúc chứ không phải chỉ có mục đích tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ. (Branding 4.0, Piyachart)