Direct marketing, advertising, above the line và below the line là những từ bạn sẽ thường nghe thấy nhưng chưa rõ ý nghĩa hoặc nếu có biết thì đôi khi bạn lại sẽ vẫn thấy chúng hơi nhập nhằn với nhau về mặt ý nghĩa.

Add a comment

Trong nỗ lực nhằm xây dựng quan hệ với khách hàng bằng tiếp thị nội dung, các nhà tiếp thị thường nghiêng về hai nhóm: một số tập trung nhiều vào SEO (tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm trực tuyến) và nhóm còn lại chú trọng đến nội dung.

Add a comment