Facebook 10 năm tới nhắm tới việc cung cấp Internet miễn phí đi kèm các dịch vụ mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo. Tháng 4/2016, Mark Zuckerberg đã đưa ra tầm nhìn chiến lược trong 10 năm tới của mạng xã hội lớn nhất hành tinh với mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thực tế ảo (VR) trở nên phổ biến với người dùng.