Jobs in Town là một công ty tuyển dụng tại Đức đã đưa ra một chiến dịch quảng cáo rất sáng tạo. Chiến dịch nhằm chuyển tải thông điệp "Cuộc sống quá ngắn ngủi cho một công việc sai lầm", họ đã làm điều này một cách thật thông minh và sáng tạo.

 

Các ý tưởng quảng cáo này đã đạt được rất nhiều giải thưởng khác nhau. Sau đây là một số ý tưởng trong chiến dịch quảng cáo này.

 

DNA Branding

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS