Địa điểm đang hot nhất Sài Gòn là Saigon Center, nơi Takashimaya mới đặt chân đến Việt Nam. Những ngày mùa hè nắng vàng đẹp của năm 2016 tại Tokyo, bà Akane Fujita nay đã ngoài 60 tuổi vẫn giữ thói quen đến Takashimaya mua sắm hàng tuần.

Ý Kiến