Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) gọi đây là việc tái ra mắt thương hiệu khi đưa chữ SABECO sát vào biểu tượng con rồng trong logo cũng như đổi nhận diện thương hiệu cho Bia Sài Gòn Lager, Sài Gòn Export và Sài Gòn Special.

Add a comment

Tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã đóng hơn 20 cửa hàng kinh doanh sản phẩm điện thoại di động (thegioididong.com), còn riêng tháng 6 là 6 cửa hàng. Tất nhiên số cửa hàng này không mất đi mà được chuyển đổi thành cửa hàng Điện Máy Xanh.

Add a comment