Đầu năm 2019, có nhiều đồn đoán về việc Tập đoàn Apple danh tiếng của Mỹ đang tìm hiểu cơ hội đầu tư xây dựng nhà máy ở tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, đến nay hãng công nghệ này và các công ty trong hệ sinh thái lại chọn Ấn Độ, Indonesia còn Việt Nam vẫn chưa có tin tức gì chính thức.