Một vài ví dụ về các doanh nghiệp Việt trên cho thấy con đường xây dựng thương hiệu vẫn chưa có hồi kết, không ngủ quên trên chiến thắng. Các doanh nghiệp Việt phải nỗ lực hơn nữa nhằm định vị được thương hiệu của mình trước các đối thủ cạnh tranh và nâng tầm thương hiêu Việt trên trường quốc tế.

Chương trình này cũng đã từng nhằm vào hãng dược phẩm khổng lồ của Anh GlaxoSmithKline (GSK) với cáo buộc áp đặt giá thuốc, đưa hối lộ và chất lượng sản phẩm tồi. Sau đó, doanh thu của GSK tại Trung Quốc đã sụt giảm mạnh và hãng này thậm chí bị cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra.