Nếu như trước đây Vietnam Airlines gần như th​ống trị ngành hàng không thì sự ra đời của Vietjet Air vào năm 2011 đã thay đổi cục diện.

air

Theo Vietnamnet
Không ghi tác giả