Định giá theo tính năng tuỳ chọn

 

Mua mới

Nhà sản xuất

Mạng lưới

Sản xuất theo công thức của người đặt hàng - Thiết bị gốc

Nhu cầu

Quan sát

Yếu tố (môi trường) tự nhiên