Chỉ vài năm sau thất bại ê chề tại Trung Quốc dưới tay Alibaba, Amazon tiến sang thị trường thương mại điện tử Ấn Độ với quyết tâm “rửa hận” và bài học biến hóa chiến lược linh hoạt khi muốn thành công tại Châu Á.