Câu chuyện từ Khaisilk hay Asanzo cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam. Hay vụ việc Big C dừng nhập hàng Việt Nam mới đây càng cho thấy sức ép cạnh tranh đối với các sản phẩm Việt ngày càng rất lớn.

Add a comment

Sau khi bà Lê Diệp Kiều Trang về làm Tổng giám đốc thương hiệu Go-Viet hồi tháng 4, ứng dụng gọi xe này tăng tốc tuyển hàng chục giám đốc chuyên trách.

Add a comment