Ngày cuối cùng của tháng Tám, 8 siêu thị Queenland Mart chính thức sáp nhập với hệ thống thương hiệu VinMart, nâng tổng số điểm bán VinMart lên 120. Tính cả VinMart+, Vingroup hiện sở hữu chuỗi siêu thị lên tới 2.122 điểm bán.