Nếu như Trung Nguyên Legend nhắm tới tệp khách trung – cao cấp, cạnh tranh với Highlands Coffee và Starbucks, thì E-Coffee nhắm tới tệp khách hàng trẻ trung, hiện đại, bình dân, là đối trọng của các chuỗi Aha, Milano…

Ant Financial, công ty fintech của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba đã mua lại lượng cổ phần khá lớn của ví điện tử eMonkey của Việt Nam – theo nguồn tin từ Reuters.

Với việc nâng tỷ lệ sở hữu của Sabeco tại Bia Sài Gòn - Lâm Đồng lên 52,91%, Thaibev đã chính thức sở hữu gián tiếp doanh nghiệp sản xuất bia này.