Việc giảm giá rất mạnh các sản phẩm điện thoại Sony khiến nhiều người suy đoán hãng điện tử của Nhật Bản sẽ rút khỏi thị trường Việt Nam đối với mảng điện thoại thông minh (smartphone).

Theo báo cáo của Nestle, mỗi giây có khoảng 700 thanh KitKat được tiêu thụ trên toàn thế giới, tương đương 22 tỷ thanh được tiêu thụ mỗi năm.

Doanh nghiệp sẽ đạt được sự tăng trưởng tốt nhất bằng cách làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn đối với khách hàng thay vì cho doanh nghiệp...