Hãng quảng cáo lớn nhất thế giới “bay” 2,6 tỷ USD 05 Tháng 3 2018 08:51