VinSmart mua bản quyền trí tuệ để sản xuất smartphone 09 Tháng 7 2018 09:33