Microsoft dành 500 triệu USD hỗ trợ startup 26 Tháng 2 2018 09:12