Cửa hàng 7-Eleven Đầu Tiên Chính Thức Khai Trương 16 Tháng 6 2017 15:09