Nikkei: Nhật hối hận vì chê cười Vinmart của Việt Nam 27 Tháng 10 2017 12:19