Michael Kors tiến gần thỏa thuận 2 tỷ USD mua Versace 26 Tháng 9 2018 09:17