Facebook xây dựng công cụ quảng cáo 'lành mạnh' 03 Tháng 4 2018 11:38
Mark Zuckerberg lên tiếng về scandal của Facebook 27 Tháng 3 2018 14:22
Nhiều công ty rút quảng cáo khỏi Facebook 26 Tháng 3 2018 10:01

Ý Kiến