Grab sẽ rót thêm nửa tỷ USD vào Việt Nam 30 Tháng 8 2019 15:03