FMCG: DN chi hàng tỷ đồng cho quảng cáo 08 Tháng 3 2018 09:38