Uber cắt giảm hàng trăm nhân viên phụ trách mảng marketing 01 Tháng 8 2019 13:02