Sabeco chi 3,3 tỷ mỗi ngày cho quảng cáo, tiếp thị 01 Tháng 8 2019 08:38