Ba điểm yếu của thị trường bán lẻ Việt Nam 02 Tháng 8 2019 10:17