Công ty của tỷ phú Thái Lan chính thức sở hữu Sabeco 19 Tháng 12 2017 09:01