Từ năm 2009, với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, thị trường nông thôn được nhận diện rõ hơn. Và đến nay, khi cuộc hội nhập ASEAN, TPP... càng tới gần, vai trò thị trường nông thôn, như “căn cứ địa” cho hàng Việt lại càng bức bách. Theo yêu cầu doanh nghiệp, chúng tôi mời chuyên gia phân phối Nguyễn Nguyên viết loạt bài phân tích các yếu tố cấu thành thị trường này và kinh nghiệm, giải pháp phân phối thành công ở đây.

Hơn 80% doanh số bán hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam vẫn đến từ kênh thương mại truyền thống, bao gồm khoảng 1,3 triệu cửa hàng bán lẻ trên cả nước. Theo Báo cáo về nhu cầu của các nhà bán lẻ được tiến hành ở Việt Nam của Nielsen, doanh số quý I/2015 của ngành hàng tiêu dùng nhanh đã phục hồi sau đợt suy giảm năm 2014.