Trong tình trạng suy thoái kinh tế, những người tiêu dùng trở thành giá trị được định hướng ... Nhưng sự khủng hoảng kinh tế cũng không phải là lúc để ngừng việc tiếp thị lại. Và theo giáo sư John Quelch thì điều quan trọng đó là phải hiểu được những nhu cầu của các khách hàng cùng những đối tác thay đổi ra sao ... Add a comment