Chúng ta đều biết chiến lược sử dụng truyền thông xã hội có trả phí là hiện tại và cũng là tương lai của social marketing. Nhưng các thủ thuật xuất sắc nhất là gì? Loại nội dung nào sẽ tạo sự cộng hưởng lớn và những kênh nào đạt hiệu quả cao nhất?

Dù sự thành công của tổ chức do rất nhiều bộ phận đóng góp nên, nhưng có một điều mà bạn không nên coi thường hay khinh thị, đó chính là quan hệ của bạn và nhóm IT. Trong khi ngành marketing tiếp tục cải tiến và dịch chuyển, chúng ta phải dựa vào chuyên môn của IT trong những công nghệ hiện tại, và có lẽ còn quan trọng hơn nữa, là để có được bản đồ chỉ dẫn nơi mà những công nghệ đó thương tới, nơi mà sự kết hợp là cực kỳ, thiết yếu và cách sử dụng hiệu quả nhất những công cụ ngày càng phức tạp kia.

Ý Kiến