Nếu muốn công ty phát triển mạnh hơn thông qua việc trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn, dưới đây là 4 bí quyết từ Brian Wong – nhà sáng lập, CEO Công ty quảng cáo và tiếp thị Kiip, tác giả cuốn The Cheat Code – mà những người đang làm chủ hoặc điều hành doanh nghiệp cần tham khảo:

Xây dựng và duy trì một thương hiệu mạnh cần bắt đầu từ bên trong. Điều quan trọng nhất là đội ngũ nhân viên và quản lý phải hiểu thương hiệu của họ tượng trưng cho điều gì, và phải có được động lực để thực hiện theo nó. Đây là điểm thiết yếu cho sự liên kết của một tổ chức – hay còn được biết tới như là Liên kết nội bộ thương hiệu.

Dù sự thành công của tổ chức do rất nhiều bộ phận đóng góp nên, nhưng có một điều mà bạn không nên coi thường hay khinh thị, đó chính là quan hệ của bạn và nhóm IT. Trong khi ngành marketing tiếp tục cải tiến và dịch chuyển, chúng ta phải dựa vào chuyên môn của IT trong những công nghệ hiện tại, và có lẽ còn quan trọng hơn nữa, là để có được bản đồ chỉ dẫn nơi mà những công nghệ đó thương tới, nơi mà sự kết hợp là cực kỳ, thiết yếu và cách sử dụng hiệu quả nhất những công cụ ngày càng phức tạp kia.

Ý Kiến