Chảy máu chất xám là tình cảnh chung của những người làm nhân sự, đặc biệt là trong các công ty nhỏ trước sự lôi kéo hấp dẫn của các “đại gia” khác. Đơn giản là vì các công ty nhỏ hơn không thể cạnh tranh được về tiền lương, lợi ích hoặc tên tuổi so với các công ty lớn, Việc tuyển dụng những người có chuyên môn giỏi đã khó, bây giờ bài toán cấp bách đặt ra là làm như thế nào để giữ chân họ được? Giữ chân nhân viên giỏi là chiến lược, không phải là biện pháp đối phó nhất thời. 

Nếu muốn công ty phát triển mạnh hơn thông qua việc trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn, dưới đây là 4 bí quyết từ Brian Wong – nhà sáng lập, CEO Công ty quảng cáo và tiếp thị Kiip, tác giả cuốn The Cheat Code – mà những người đang làm chủ hoặc điều hành doanh nghiệp cần tham khảo: