vnm 2013 1924132 44fdbĐây là hệ thống tổng thể quản lý bán hàng đảm bảo dữ liệu tập trung, xử lý trực tuyến, giám sát vị trí và lộ trình tức thời của Vinamilk. Hệ thống này bao gồmphần cứng, phần mềm, thiết bị đầu cuối được kết nối Internet băng rộng qua 3G và cáp quang.

Twitter, Facebook, YouTube, Google + và Pinterest là những nền tảng phổ biến nhất hiện nay, được giới chuyên gia truyền thông xã hội xem là lực lượng nòng cốt trong sự phát triển và định hình thế giới trực tuyến trong tương lai.

>