Quản Trị Bán Hàng

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Hầu hết mọi người không biết giá trị của sức khoẻ trước khi đánh mất nó. Khi một khách hàng đều đặn mua hàng của bạn, bạn không nghĩ đến việc một ngày nào đó họ quyết định không tiếp tục mua hàng của bạn nữa.