Bạn đam mê và yêu thích Marketing nhưng không biết nên làm thế nào? Bạn đang trên con đường tìm cho mình một hướng đi đúng đắn và phù hợp nhất? Nếu bạn có đủ niềm tin và sự quyết tâm với Marketing, hãy tham khảo bài viết dưới đây như một sự chuẩn bị cho bước đi đầu đời trên con đường thành công của bạn. Chúng ta cùng nhìn xem những gì được và mất trong mỗi sự lựa chọn.

Đỗ Hòa - Đối với nhiều người marketing là một món thuộc loại "khó nuốt". Tôi đã từng gặp nhiều người rất siêng đi học marketing, khóa nào cũng ghi danh đi học, nhưng khi nghe anh ta nói ra vài câu thì mới vở lẽ là anh ta học nhiều thế nhưng không hiểu  được bao nhiêu. Vậy nếu bạn học marketing mà cảm thấy "khó nuốt" thì cũng đừng lấy làm buồn lòng, marketing có lẽ không phải là thứ dành cho bạn.

Những nhà quản lý tài giỏi nhất là những người có suy nghĩ và cách nhìn rất khác biệt về môi trường làm việc, về doanh nghiệp và nhân viên.

Tìm cách sử dụng ngân sách tiếp thị một cách hiệu quả hơn đang là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp, nhưng đó là một bài toán không dễ giải quyết.

Ý Kiến