Đoạn video dưới đây sẽ giúp bạn hình dung về văn hóa doanh nghiệp và cách thức xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả. Văn hóa thì không tự mình thay đổi được nhưng chúng có xu hướng thay đổi khi hành vi thay đổi.

Văn hóa doanh nghiệp

Thụy Dương

Theo Trí Thức Trẻ

Ý Kiến

TNG hay quá!
Hay quá! Cảm ơn người dịch bài này.
Nhượng quyền cho thành công là không đơn giản. Cảm ơn tác giả!
Đúng rồi, chợ ra chợ.
Bài này hay quá! Thanks Ad.