Tất cả các thương hiệu đáng ghi nhớ đều là những thương hiệu hiện hữu độc nhất vô nhị. Jackson hiểu rõ điều này cũng cách thức xây dựng nó với những người hâm mộ. Đó là những bước nhảy moonwalk mê hoặc mà không biết bao nhiêu người hâm mộ đã cố gắng học theo

Định giá thương hiệu và tài sản vô hình là khoa học hay nghệ thuật? Theo nghiên cứu của tác giả, đó là sự kết hợp của cả hai, tùy theo mục tiêu, đối tượng và cả điều kiện của doanh nghiệp mà chọn lựa giải pháp phù hợp nhất.