Thường thì người ta mới chỉ quen với thuật ngữ "Bom tấn" trong làng điện ảnh. Với GS Quelch - phù thủy markerting - lại cho rằng, bất kỳ một sản phẩm nào được nghiên cứu và phát triển hợp lý, cộng thêm một phương pháp marketing thích hợp cũng có thể tạo thành "Bom tấn".

Khó khăn lớn nhất trong kinh doanh là moi tiền từ túi của khách hàng, trở thành người dẫn đầu trong mọi thời kỳ, chủ động hơn trong việc giảm giá, ít bị ảnh hưởng bởi môi trường khách quan và đẩy khách hàng về phía mình.