Đỗ Hòa - Trong tình hình nhiều doanh nghiệp Việt Nam do cạnh tranh không hiệu quả phải rút lui hoặc chuyển quyền kiểm soát cho các nhà đầu tư nước ngoài, trên các phương tiện truyền thông truyền thống và truyền thông mạng xã hội đã xuất hiện một số quan tâm về hiệu quả hoạt động marketing của các doanh nghiệp Việt Nam.

Marketing Chiến Lược xin được chia sẻ một số quan điểm của mình như là một lý giải cho câu hỏi: Tại sao hoạt động marketing của các doanh nghiêp Việt Nam kém hiệu quả (file flash có thuyết minh).

 

Marketing Chiến Lược

 


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến