Trong sales, chiến thuật có thể thay đổi liên tục nhưng "đòn tâm lý" luôn là chiến thuật nòng cốt ẩn giấu bên trong mọi chiến thuật, dân sales thành công phải có chiến thuật chính xác cho từng thời điểm.

Một cuộc thăm dò tại Mỹ mới đây đã chỉ ra rằng, những người bán bảo hiểm và những người bán ô tô bị đánh giá thấp nhất về mức độ trung thực và đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề với dân sales thực tế còn rộng hơn chứ không chỉ bó hẹp ở ô tô hay bảo hiểm.

Bạn đang tham gia một buổi phỏng vấn tuyển dụng và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà nhà tuyển dụng đưa ra để chứng tỏ khả năng của bạn phù hợp với công việc này. Bỗng dưng nhà tuyển dụng đặt cây bút lên bàn và yêu cầu “Bán cho tôi cây bút này”. Vậy bạn sẽ xử lý thế nào trong trường hợp này?

Ý Kiến